การจัดส่ง


การจัดส่งสินค้า

สำนักพิมพ์สุรีย์พรจัดส่งสินค้าตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ของทุกสัปดาห์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษของไปรษณีย์ไทย) วันละ 2 รอบ ดังนี้ รอบเช้าเวลา 10.00 น. , รอบบ่ายเวลา 14.00 น. โดยจะทำการตัดรอบตามการโอนเงินเข้ามาเพื่อการจัดส่งสินค้า ดังตาราง

ตัวอย่างเช่น : หากต้องการให้ทางสนพ.จัดส่งในรอบเช้าของวันจันทร์ ลูกค้าก็ต้องโอนเงินมาภายในวันอาทิตย์ ก่อน 22.00 น. เพราะหลังจาก 18.00 น. ไปแล้วออเดอร์ของลูกค้า จะถูกนำไปจัดส่งในรอบถัดไป คือ บ่ายวันจันทร์