ช่องทางการชำระเงิน


วิธีการชำระเงิน

บัญชีในธนาคารต่างๆ ที่ให้เลือกโอนชำระค่าสินค้า มี 7 แห่ง ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ มีให้เลือก 2 สาขา ดังนี้

- สาขาสะเดา บัญชีสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : น.ส.สุรีย์ พฤกษานุศักดิ์
เลขบัญชี (สาขาในภาคใต้) : 438-0-63706-8

- สาขาเอสพละนาด บัญชีสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : น.ส.สุรีย์ พฤกษานุศักดิ์
เลขบัญชี (สาขาในกรุงเทพฯ) : 877-0-11606-2
ธนาคารกรุงไทย ให้เลือก 2 สาขา ดังนี้

- สาขาสะเดา บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : น.ส.สุรีย์ พฤกษานุศักดิ์
เลขบัญชี (สาขาในภาคใต้) : 369-0-33626-0

- สาขาเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : น.ส.สุรีย์ พฤกษานุศักดิ์
เลขบัญชี (สาขาในกรุงเทพฯ) : 980-3-05932-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้เลือก 2 สาขา ดังนี้

- 0973 สาขาสะเดา (สงขลา) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : นางสาว สุรีย์ พฤกษานุศักดิ์
เลขบัญชี (สาขาในภาคใต้) : 973-208354-8

- 0278 สาขาเอสพละนาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : นางสาว สุรีย์ พฤกษานุศักดิ์
เลขบัญชี (สาขาในกรุงเทพฯ) : 278-210854-0
ธนาคารกสิกรไทย ให้เลือก 2 สาขา ดังนี้

- สาขาปาดังเบซาร์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : น.ส. สุรีย์ พฤกษานุศักดิ์
เลขบัญชี (สาขาในภาคใต้) : 386-2-13550-3

- สาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : น.ส. สุรีย์ พฤกษานุศักดิ์
เลขบัญชี (สาขาในกรุงเทพฯ) : 777-2-15206-4
ธนาคารออมสิน ให้เลือก 2 สาขา ดังนี้

- 0343 สาขาสะเดา ประเภทเผื่อเรียก
ชื่อบัญชี : น.ส.สุรีย์ พฤกษานุศักดิ์
เลขบัญชี (สาขาในภาคใต้) : 020015431750

- 0702 สาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : นางสาว สุรีย์ พฤกษานุศักดิ์
เลขบัญชี (สาขาในกรุงเทพฯ) : 020077162319
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- สาขาเอสพละนาด รัชดา บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : น.ส.สุรีย์ พฤกษานุศักดิ์
เลขบัญชี (สาขาในกรุงเทพฯ) : 584-1-06909-6
ธนาคารทหารไทย (TMB)
- 233 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ชื่อบัญชี : น.ส. สุรีย์ พฤกษานุศักดิ์
เลขบัญชี (สาขาในกรุงเทพฯ) : 233-2-15566-8

การยืนยันชำระเงิน

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับทางสนพ. หลังจากโอนเงินแล้วจะต้องยืนยันการชำระเงินในช่องทางที่ “ลูกค้าได้สั่งซื้อเข้ามาเท่านั้น” ยกตัวอย่างดังนี้

หากสั่งซื้อสินค้ามาทางโทรศัพท์ก็ต้องแจ้งชำระเงินทางโทรศัพท์เท่านั้น หรือสั่งซื้อสินค้ามาทางหน้าเพจสนพ.สุรีย์พรก็ต้อง INBOX แจ้งการชำระเงินทางหน้าเพจเท่านั้น หรือสั่งซื้อมาทางไลน์ @sureepornpub ก็ให้แจ้งการชำระเงินทางไลน์เท่านั้น

วิธียืนยันการชำระเงินแต่ละช่องทาง

*** ทำรายการสั่งซื้อมาที่ช่องทางไหน กรุณายืนยันการชำระเงินกลับไปที่ช่องทางเดิม เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ***

• แจ้งการโอนเงินในหน้าเว็บไซต์ โดยเลือก เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” “รายการสั่งซื้อ” แจ้งชำระเงิน จากนั้นกรอกข้อมูลการโอนเงินให้เรียบร้อย กดยืนยันแจ้งเข้ามา ใบสั่งซื้อของท่านจะขึ้น สถานะ “รอการตรวจสอบ” เมื่อสนพ.ได้รับยอดเงินเรียบร้อยแล้ว สถานะใบสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น “รอการจัดส่ง”
• แจ้งการโอนเงินมาทางอีเมล โดยแจ้ง “เลขที่ใบสั่งซื้อ” ชื่อ-นามสกุล และส่งสลิป หรือรายละเอียดการโอนเงินมาที่ linmou-seria@hotmail.com
• แจ้งการโอนเงินทางเพจ โดยแจ้ง “เลขที่ใบสั่งซื้อ” ชื่อ-นามสกุล และส่งสลิป หรือรายละเอียดการโอนเงิน แล้ว INBOX ส่งข้อความมาที่เพจ www.facebook.com/sureepornpub
• แจ้งโอนเงินทาง Line@ “สำนักพิมพ์สุรีย์พร” ID : @sureepornpub